Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна » Антикорупційна діяльність
Щодо визначення уповноваженої особи з питань запобігання і виявлення корупції

        Розпорядженням голови районної ради від 10.12.2015 року №66-к «Про внесення змін до розпорядження від 23.11.2013 року №40/1-к» внесено зміни до розпорядження голови районної ради від 23 листопада 2013 року №40/1-к «Про заходи щодо запобігання і протидії корупції», де викладено пункт 1 в такій редакції: 1. Призначити спеціально уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті районної ради начальника відділу юридичного забезпечення Ковальчук Ганну Валеріївну з 10 грудня 2015 року.

 

 

     Розпорядження голови районної ради від 25.11.2013 року №40/1-к «Про заходи щодо запобігання і протидії корупції» відповідно до Законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Указу Президента України від 21.10.2011 року №1001/2011 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції»,  з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції призначити спеціально уповноваженою особою з питань запобігання та виявленню корупції у виконавчому апараті районної ради начальника відділу юридичного забезпечення Мамаєву Аллу Степанівну.
          Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій  районної ради рекомендовано визначити уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції та затверджено План заходів щодо запобігання і протидії корупції в виконавчому апараті Красилівської районної ради Хмельницької області на 2014 рік.
 
 

                                                                                      
                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                                                   розпорядження голови районної ради  
                                                                                                                                                                   25.11.2013 року №40/1-к
 
 
ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
 
1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) визначається розпорядженням голови районної ради. Уповноважена особа підзвітна голові районної ради.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції».
3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.
4. Основними завданнями уповноваженої особи є:
4.1. підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
4.2. надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
4.3. участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;
4.4. проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
4.5. проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;
4.6. здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.
5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:
5.1. розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
5.2. надає працівникам виконавчого апарату районної ради роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
5.3. вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;
5.4. надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;
5.5. у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно повідомляє про це відповідному суб'єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;
5.6. у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами районної ради, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти голову районної ради;
5.7. веде облік працівників виконавчого апарату районної ради притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
5.8. взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
5.9. розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників районної ради до вчинення корупційних правопорушень.
6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень забороняється.
7. Уповноважена особа має право:
7.1. отримувати від працівників виконавчого апарату районно ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;
7.2. отримувати від працівників виконавчого апарату районної ради усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
7.3. ініціювати перед головою районної ради питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.
8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у районній раді з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:
9.1. експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються головою районної ради, Красилівською районною радою з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;
9.2. внутрішнього аудиту в районній раді в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.
10. Голова районної ради сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.
 
                                                                                                                                                                                                    


Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин