Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна » Президія районної ради
Положення про президію

 

                                                                                                                                                                                                                      ДОДАТОК
                                                                                                                                                                                           до рішення другої сесії районної ради
                                                                                                                                                                                           від 18 грудня 2015 року №5
 

ПОЛОЖЕННЯ
про президію Красилівської районної ради сьомого скликання
 
РОЗДІЛ І. Загальні засади
 
      1.1. Президія Красилівської районної ради (далі рада), утворюється радою відповідно до статті 57 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на пленарному засіданні ради і затверджується положення про неї. 
      Президія ради (далі – президія) є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради та для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду питань поточної роботи ради в період між сесіями.
      1.2. Президія утворюється сесією ради і у своїй діяльності підзвітна раді. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу президії, положення про неї вносяться головою ради і затверджуються радою.
      1.3. До складу президії входять: голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій.
      1.4. Очолює президію і головує на її засіданнях голова ради, а у разі його відсутності, за його дорученням – заступник голови ради.
      1.5. Президія діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і Законами України, керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесій районної ради, прийнятими у межах її компетенції та цим Положенням.
 
РОЗДІЛ ІІ. Організація роботи президії
 
      2.1. Роботу президії організовує голова ради.
      2.2. Засідання президії скликаються головою ради (у разі відсутності останнього та за його дорученням – заступником голови ради) у міру необхідності, але не рідше одного разу у квартал, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше як дві третини від її загального складу.
      2.3. Члени президії беруть участь у засіданнях президії особисто. У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії за його дорученням у засіданнях президії бере участь з правом дорадчого голосу заступник голови або секретар відповідної комісії.
      2.4. Порядок денний засідання президії затверджується безпосередньо на засіданні президії.
      2.5. У засіданнях президії за запрошенням голови ради можуть брати участь з правом дорадчого голосу інші депутати районної ради, міський, селищний, сільські голови, голова, заступники голови, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій, установ, об’єднань громадян, представники акредитованих засобів масової інформації, акредитованих відповідно до статті 70 Регламенту Красилівської районної ради сьомого скликання, інші особи.
      Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступити при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорюваних питань, давати необхідні довідки. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення запрошені особи в подальшій роботі президії участі не беруть.
      2.6. Президія районної ради здійснює такі основні повноваження:
      - погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що вносяться на розгляд ради;
      - вироблення узгоджених пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;
      - організацію та контроль виконання рішень ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень у зв’язку із запитами депутатів, зверненнями громадян тощо;
      - координацію діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;
      - сприяння діяльності депутатських груп і фракцій, депутатів, забезпечення умов для здійснення ними своїх повноважень, а в разі необхідності, попередній розгляд питань про дострокове припинення повноважень депутатів ради;
      - підготовку пропозицій щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;
      - розгляд пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з райдержадміністрацією, радами інших рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, районними організаціями політичних партій, підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності.
      2.7. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають рекомендаційний характер, а також відповідні рішення за дорученням голови ради. 
      Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу президії відкритим голосуванням. Рішення і протоколи засідань президії підписуються головою ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради.
      Рекомендації президії враховуються при прийнятті рішень районної ради на пленарних засіданнях ради та головою ради – у своїх розпорядженнях.
      2.8. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.
 
 


Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин