Україна, Хмельницька обл., м. Красилів, пл. Незалежності, 2    
Пошук по сайту

1

Email:
Пароль:


Електронна приймальня


  Головна » Розвиток місцевого самоврядування
Мінрегіон підготував проект методики формування спроможних громад
      Мінрегіоном розроблено проект Методики формування спроможних територіальних громад, затвердження якої є першим етапом реалізації закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад», що набрав чинності 4 березня цього року. Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В’ячеслав Негода під час другого засідання Експертної ради з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Мінрегіоні України.
      За його словами, одним з основних положень Методики є визначення адміністративних центрів майбутніх спроможних територіальних громад та їхніх зон впливу.
«Пропонується, що потенційними центрами майбутніх громад будуть міста обласного значення та існуючі районні центри. Також центрами громад можуть бути всі міста районного значення та населені пункти, що історично мали статус районних центрів, а також інші населенні пункти, які мають найбільш розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади», — зазначив В’ячеслав Негода.
      За інформацією заступника Міністра, Методика також визначає межі територій юрисдикцій спроможних громад.
      «Основний принцип визначення меж — повсюдність. Тобто вся територія областей має бути поділена на територіальні громади без будь-яких «білих плям». Територія громад має бути нерозривною, розташованою в межах області та, по можливості, в межах одного району. Хоч допускається і об’єднання територіальних  громад суміжних районів», — повідомив В’ячеслав Негода.
      Також в Методиці містяться вимоги щодо розробки Перспективного плану формування територій громад кожної області. «Такий перспективний план містить графічну частину, на якій відображаються межі спроможних територіальних громад, їхні адміністративні центри та всі населенні пункти, а також текстову частину, що включає опис кожної спроможної територіальної громади, своєрідний «паспорт громади», — зазначив В’ячеслав Негода.
      Члени Експертної ради в цілому підтримали положення презентованої Методики і наголосили на необхідності якнайшвидшого затвердження документу постановою Кабінету Міністрів України.
      Як повідомлялося, Експертна рада з питань децентралізації, місцевого самоврядування та регіональної політики при Мінрегіоні України, до складу якої увійшли  українські, польські та експерти від Ради Європи і Європейського Союзу, розпочала роботу над підготовкою узгодженого проекту пропозицій щодо внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади.
 
 
За інформацією Української

асоціації районних та обласних рад  

 

ПРОЕКТ
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від ________ 2015 р. № ____
 
 
МЕТОДИКА
формування спроможних територіальних громад
 
Загальні положення
 
1.Методика формування спроможних територіальних громад(далі – Методика)спрямована на створення спроможних територіальних громад, які в інтересах місцевого населення безпосередньо та через органи місцевого самоврядування в межах закону можуть здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, та реалізовувати в повному обсязі функції з надання високоякісних послуг у сфері освіти, культури, медицини, соціального захисту, житлово-комунального господарства, забезпечення охорони громадського порядку та в інших життєво важливих сферах і наділені достатніми фінансовими, інфраструктурними та кадровими ресурсами відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
2. Для досягнення зазначеної мети згідно з цією Методикою розробляється перспективний план формування територій громад і визначається порядок та умови формування спроможних територіальних громад.
 
3. Ця Методика базується на:
аналізі історії змін адміністративно-територіального устрою за тривалий період;
стійкості виконання адміністративних функцій окремими населеними пунктами;
аналізі інфраструктурної забезпеченості населених пунктів для виконання ними функцій адміністративних центрів у районах;
вивченні ареалів впливу населених пунктів (у першу чергу трудових та інших зв’язків населення з таким населеним пунктом);
вивченні думки керівників органів місцевого самоврядування щодо формування спроможних громад;
виявленні культурно-географічних спільностей, територіальних розбіжностей в умовах та рівні життя, аналізі існуючих адміністративних кордонів тощо.
Терміни Методики використовуються у значеннях, наведених у законах України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
Підготовка пропозицій
щодо формування спроможних територіальних громад
 
Формування спроможних територіальних громад у межах області здійснюється в декілька етапів (стадій): а) розроблення перспективного плану;  б) схвалення перспективного плану; в) внесення проекту перспективного плану та затвердження його Кабінетом Міністрів України; г) добровільне об’єднання територіальних громад; д) формування органів місцевого самоврядування територіальних громад.
Ця Методика розрахована на етапи (стадії), що стосуються розроблення перспективного плану та його схвалення.
На стадії розроблення перспективного плану Методикою передбачається положення щодо: визначення адміністративних центрів майбутніх територіальних громад та зон їх доступності; визначення переліку населених пунктів, що увійдуть до складу об’єднаних територіальних громад; меж територій спроможних територіальних громад; проведення консультацій; складу та змісту перспективного плану; паспорту територіальної громади.
Обласні державні адміністрації, що забезпечують розроблення перспективних планів, залучають до підготовки пропозицій щодо формування спроможних територіальних громад представників органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, громадськості з відповідних населених пунктів.
Визначення потенційних
адміністративних центрів та зон їх доступності
1.           Потенційним адміністративним центром спроможної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має найбільш розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території спроможної територіальної громади.
2.           Зона доступності до центру спроможної територіальної громадивизначається з урахуванням доступності основних публічних послуг, що надаються на території громади (час прибуття для надання швидкої медичної допомоги в ургентних випадках та пожежної допомоги не має перевищувати 30 хвилин).
3.                На першому етапі встановлюється, що адміністративними центрами потенційних спроможних територіальних громад визначаються: міста обласного значення та населені пункти, що мають статус районних центрів.
3.1   Визначається зона доступності такого адміністративного центру на відстані не більше 20 кілометрів по дорогах з твердим покриттям. Відстань може бути збільшено до 25 км, якщо чисельність жителів об’єднаної громади в зоні віддаленості більше 20 км складатиме не більше, ніж 10% від загальної чисельності жителів спроможної територіальної громади. Зони доступності можуть бути меншими за відсутності шляхів сполучення чи особливостей рельєфу, які суттєво ускладнюють комунікації (ріки без мостів, гори).
4.                 На другому етапі визначаються адміністративні центри, якими є  села, селища, міста, що історично мали статус районних центрів та знаходяться на відстані понад 20 км по дорозі з твердим покриттям від міст обласного значення, населених пунктів – районних центрів.
4.1 Визначаються зони доступності цих населених пунктів і перелік інших населених пунктів, які попадають в їх зону впливу, відповідно до
пункту 3.1.
 
5. На територіях, що не покриваються зонами доступності  адміністративних центрів, визначених умовами пунктів 3.1 та 4.1 цієї Методики, адміністративним центром територіальної громади визначається населений пункт за таких умов:
відстань до адміністративних центрів, визначених пунктами 3, 4 цієї Методики, має бути не менше 20 км по дорогах з твердим покриттям;
населений пункт, що визначається адміністративним центром, має бути хоча б частково забезпечений відповідною ресурсною інфраструктурою;
за наявності у відповідній зоні більше, ніж одного населеного пункту, який може бути визначений адміністративним центром, перевага надається тому, який має більш розвинену ресурсну інфраструктуру.
6. У випадках розташування в зоні доступності адміністративного центру, визначеного пунктами 3,4 цієї Методики, села, селища, міста,що має відповідний ресурсний, кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал, уякому наявний загальноосвітній навчальний заклад, який має І-ІІІ ступінь та кількість дітей шкільного віку – не менше 300 і дошкільного віку – не менше 150 дітей, такий населений пункт може бути визначений адміністративним центром спроможної територіальної громади.
Визначення меж громад
 
При визначенні меж території громади необхідно дотримуватися таких умов:
територія громади має бути нерозривною, вся територія кожної з існуючих сільських, селищних, міських рад повинна відноситися до складу однієї громади крім випадків, що передбачають віднесення населених пунктів нині чинних територіальних громад до різних об’єднаних територіальних громад;
межі громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що пропонуються до включення до її складу;
громада має бути розташована в межах території Автономної Республіки Крим, однієї області та, по можливості, в межах одного району.
Межі територій громад в окремих випадках можуть перетинати існуючі межі сучасних районів, якщо при цьому місцезнаходження населених пунктів стає ближчим до центрів територіальних громад.
При визначенні меж територій громад необхідно також враховувати характерні особливості рельєфу та межі землекористування.
У разі, якщо населений пункт знаходиться на однакових відстанях від адміністративних центрів потенційних територіальних громад, при прийнятті рішення про його віднесення до однієї з них, пріоритет віддається тій, де адміністративний центр має кращу соціальну інфраструктуру, з яким краще дорожнє сполучення чи який знаходиться в межах існуючого адміністративного району, з урахуванням комплексу інших особливостей, зокрема результатів проведених консультацій.
 
Перспективний план формування територій громад
 
Проект перспективного плану формування територій громад розробляється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною, Севастопольською міською державною адміністрацією в електронному та паперовому вигляді та має включати:
графічну частину, на якій відображаються межі спроможних територіальних громад, адміністративні центри таких громад та всі
населені пункти, яка складається на картографічних матеріалах масштабів 1:2000–1:10000;
текстову частину перспективного плану з описом кожної спроможної територіальної громади (паспорт територіальної громади), яка подається за переліком показників згідно з Додатком 1 до Методики.
Перспективний план формування територій громад схвалюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою, Севастопольською міською радою та подається у встановленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України.
 
Проведення консультацій
 
З метою максимального врахування інтересів територіальних громад в процесі розроблення проекту перспективного плану, уповноважені обласною державною адміністрацією посадові особи проводять обов’язкові консультації з уповноваженими представниками органів місцевого самоврядування та їх місцевих асоціацій, а також регіональних та місцевих громадських об’єднань промисловців, підприємців, фермерів. Результати консультацій оформляються протоколами і зберігаються з матеріалами перспективного плану до завершення добровільного об’єднання територіальних громад.
У разі, якщо до складу територіальної громади входять інші територіальні громади (складні територіальні громади), до консультацій залучаються уповноважені представники всіх територіальних громад.
У разі, якщо до складу територіальної громади входять декілька населених пунктів, які можуть увійти до різних об’єднаних громад, визначаються уповноважені від таких населених пунктів для проведення консультацій.
Консультації проводяться на відповідних стадіях формування проекту перспективного плану, зокрема:
на стадії визначення переліку територіальних громад та населених пунктів, що можуть увійти до складу об’єднаних територіальних громад з визначеними адміністративними центрами на першому та другому етапах. У першу чергу консультації проводяться з тими населеними пунктами, які одночасно потрапили до зони доступності декількох адміністративних центрів. У другу чергу – всіх інших населених пунктів, що потрапили до зони доступності одного адміністративного центру;
на стадії визначення переліку територіальних громад та населених пунктів, що розміщені на територіях, що не покриваються зонами доступності  адміністративних центрів, визначених умовами пунктів 3.1 та 4.1 на основі яких можуть бути сформовані відповідні спроможні об’єднані територіальні громади;
на стадії визначення переліку територіальних громад та населених пунктів, що суміжні і розміщені в межах територій різних районів;
на стадіях формування меж територій громад. 

 

Якщо в процесі формування проекту перспективного плану після проведення попередніх консультацій виникла необхідність внесення до нього змін, проводяться додаткові консультації з відповідними представниками територіальних громад чи населених пунктів.


Красилівська районна рада
Хмельницької області

© Усі права на матеріали, розміщені на цьому
сайті,належать Красилівській районній раді.

Приймальня голови:

0 (3855) 4-22-72
4-20-05
Поштова адреса:

31000, Україна,
м. Красилів,
пл. Незалежності, 2
Електронна адреса:

Сайт: www.krasylivrada.km.ua
Email: krasylivrada@i.ua
Розробка сайту:

Мапа сайту  |  Електронна приймальня  |  Стрічка новин